Náš tým

MUDr. Eva Vitásková

lékařka

vzdělání:

2002 promoce na 1. lékařské fakultě UK v Praze

2014 atestace v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

2018 atestace v oboru Foniatrie

profesní praxe:

2002 – 2015 sekundární lékař na ORL odd. Nemocnice na Bulovce v Praze

2015 – 2020 lékař v ambulanci Hlasového a sluchového centra v Praze společnosti Medical Healthcom

stáže:

2000 stáž v Turecku, Erciyes university research hospital Kayseri prostřednictvím IFMSA

2015 stáž v USA, Massachusetts General Hospital Boston, Center for Laryngeal Surgery and Voice Rehabilitation

Dis. Petra Vrbová

zdravotní sestra

vzdělání:

2003 absolutorium na Vyšší zdravotnické škole Havlíčkův Brod, obor: Všeobecná zdravotní sestra

profesní praxe: 

2003 – 2015 všeobecná zdravotní sestra na I. interní klinice FN Královské Vinohrady

2015 – 2020 odběrová sestra ( AeskuLab k.s., VIDIA Diagnostika s.r.o.)