Prosíme pacienty, aby se při příchodu do čekárny zaregistrovali ve čtecím zařízení.

Použijte kartičku vaší zdravotní pojišťovny (lze OP či ŘP) a vyberte důvod své návštěvy.